Info

JonHs.com on sivusto jolle olen koonnut tekemiäni sivustoja.

Nimi: Jon H.

Ammatti: Freelance web-suunnittelija

Koulutus: Medianomi (amk)

Paikkakunta: Helsinki

Portfoliooni olen koonnut ottamiani valokuvia, tekemiäni www-sivuja asiakkaille sekä piirroksia ja grafiikkaa.


web jonhs.com